شرایط استفاده از سرویس

نکات زیر در مورد نحوه ی فعالیت مجموعه هش بازار و ارتباط میان کاربر و هش بازار، به اطلاع مخاطبان محترم این مجموعه می رسد. این نسخه در تاریخ 1398/07/01 منتشر شده است. امکان ایجاد تغییر و یا کاسته و افزوده شدن بندهای این متن در آینده وجود دارد. در صورت هر گونه تغییر، متن جدید هم از طریق پنل کاربری و هم از طریق ارسال ایمیل در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.